GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-06-2020 09:15   Güncelleme : 10-06-2020 09:15

Sakarya Valisi değişti...

Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir; Mülkiye Başmüfettişi oldu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise Sakarya Valisi oldu.

Sakarya Valisi değişti...

Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir; Mülkiye Başmüfettişi oldu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise Sakarya Valisi oldu.

Çetin Oktay KALDIRIM kimdir?

Aslen Trabzon Çaykaralı olan Çetin Oktay KALDIRIM 04.01.1974 yılında Bayburt’ta doğdu. Orta öğrenimini Bayburt, lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesinde 2009 yılında tamamladı. 1998 yılında Gümrük Müşteşarlığı’nda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) alanında uzman yardımcısı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak naklen İçişleri Bakanlığı’na 01.05.2000 tarihinde geçti. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiyenin birçok bölgesinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Kaymakamlık, Genel Sekreterlik ve Müsteşar yardımcılığı görevi süresince Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Sınır Güvenliği, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Rekabet, Kümelenme, Uluslararası İlişkiler gibi  alanları kapsayan birçok seminer, program ve kursa katıldı. 2008 yılında Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi alanında eğitim aldı. 2008-2009 yıllarında İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği dalında Master programına katıldı. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Japonya’da Kırsal Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japon Kamu yönetimi Örgütlenmesi hakkında programlara katıldı. Ayrıca yurtdışında birçok çalışma, toplantı ve resmi ziyarete katıldı. Yukarıda detaylı özgeçmişi verilen Çetin Oktay KALDIRIM evli ve üç çocuk babası olup İngilizceyi çok iyi düzeyde, Almanca ve Arapçayı orta düzeyde, Japoncayı ise başlangıç düzeyinde bilmektedir.
 
BİLGİ, DENEYİM VE PROJELERİ
 
Kamu hizmetlerinin yeni yöntemlerle daha etkin ve verimli sunulması, kamu hizmet sunumlarında hız ve kaliteye ulaşma, insan odaklı yönetim ve yönetişim alanlarında bilgi ve deneyime sahiptir. Bunun yanı sıra kamu kurumlarının etkinlik, verimlilik ve kalitesini artırma, şeffaflık ve hesapverebilirliğini geliştirme ve yönetim kaynaklarını daha etkin kullanmaya ve kamunun performansını artırmaya olanak vermek amacıyla kamu istihdamını özel sektör mantığıyla normalleştirme, özerk kurumları bakanlıklardan bağımsız kılma, kamu özel sektör ortaklıkları kurma ve yeni yönetim teknik ve prensiplerini kamuda uygulama, yeni nesil güvenlik politikaları alanlarında çalışmaları vardır. Dolayısıyla aşağıda sayılan alanlarda hem teorik hemde uygulama noktasında ciddi bir bilgi ve deneyim edinmiştir:

Kamu Yönetimi ve Örgütlenmesinde Kavramsal ve Uygulamaya Dönük Perspektif ve Etkenler
Kamuda Hizmet Sunum Yöntem ve Sistemleri
Etik, Ekonomik, Çevre, Sosyal, Teknolojik Gelişmeler Boyutuyla Kamu Yönetim Anlayışı
Kamu Yönetiminde Uluslararası Yeni Yaklaşım ve Trendler
Bütüncül ve Kapsayıcı Kamu Yönetimi Anlayışı
Kamu Yapılanması ve Yönetiminin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadaki Rolü, Etkinliği ve Dinamiği
Devlet Yapısı ve Yönetim Modelleri, Gelenekler, Siyasi-Yönetimsel Sistem, Yönetim Kültürü, Yönetim Altyapısının Gelişmişliği, Siyasi Liderlik ve İstikrar, Devlet Sivil Toplum İlişkileri ve Sosyo-Ekonomik Dinamiklerin Kamu Örgütlenmesi Üzerindeki Etkisi
Kamu Kurumlarının Etkinlik, Verimlilik ve Kalitesini Artırma, Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğini Geliştirme, Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Kurma ve Yeni Yönetim Teknik ve Prensiplerini Kamuda Uygulama
Bölgesel ve Yerel Kalkınma
Kamu Hizmet Sunumunda Mükemmelleşme, Kalite Standartlarının Yükseltilmesi, Yeni Yaklaşımlar ve Hizmet Sunum Süreçlerinin Etkinliği ve Basitleştirilmesi
Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi Anlayışı
Performans Sistemleri ve Yönetimi
Kamu Hizmetlerinde Etkinlik ve Verimlilik
Bölgesel Kalkınma ve Kalkınmada Yeni Trendler
Rekabet, Yenilikçilik ve Kümelenme Politikaları
Yönetişim, Kalkınma Ajansları
Risk yönetimi, Afet Yönetimi
Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Bunun Gelişen Ülkelerde Uygulanması, Yeni Nesil Güvenlik Politikaları, Bilgi Teknolojilerinin Kamuda  Kullanılması
Doğu Karadeniz Lojistik Merkezi ve Yatırım Adası Projesi
DOKA-JICA(Japonya) Eko turizm ve Kırsal Turizm Projesi
Doğu Karadeniz-JICA(Japonya) Kırsal Kalkınma ve Su Ürünleri Geliştirme Projeleri
Karadeniz Havzası Kurvaziyer Turizm Projesi
Karadeniz Havzası Ülkeleri Ticaret Ağı ve İşbirliği Projesi
Körfez Ülkeleri-Doğu Karadeniz Turizm İşbirliği ve Geliştirme Projesi
Fırtına Vadisi ve Kaçkar Dağları Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi
Doğu Karadeniz Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi
Doğu Karadeniz Çikolata Vadisi Projesi,
Uzungöl-Ovit Kış Turizm Merkezi Master Planı
Gümüşhane Organik Tarım ve İş Geliştirme Merkezi Projesi
 
EĞİTİM BİLGİLERİ

Yüksek Lisans : Portsmouth University, International Relations, 2008-2009
Üniversite        : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,  Kamu Yönetimi,  1998   
Lise                 : Erzurum, 1992
Ortaokul          : Bayburt İmam Hatip Lisesi, 1988

İŞ TECRÜBESİ

1998 Gümrük Müsteşarlığı Uzman Yrd.
2000 Giresun Kaymakam Adayı
2003 Samsun Ayvacık Kaymakamı
2003 Siirt Baykan Kaymakamı
2005 Gümüşhane Torul Kaymakamı
2007 Şanlıurfa Vali Yardımcısı
2009 Nevşehir Ürgüp Kaymakamı
2010 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
2016 İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
2017 Elazığ Valisi

YABANCI DİL

İngilizce  : İleri Düzey
Almanca : Orta seviye
Japonca : Başlangıç
Arapça   : Orta Düzey

KATILDIĞI PROGRAM, KURS, SEMİNER VE ÇALIŞMA ZİYARETLERİ

İtalya, Fransa, Bahreyn, İsviçre, İsveç, Norveç, Japonya, Avusturya, Çin, Moğolistan, Singapur, Ukrayna, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, ABD, Gürcistan, Suudi Arabistan, İran, Sri Lanka ve Rusya Çalışma Ziyaretleri
İngiliz Dili Kursu, East Anglia University, Norwich, İngiltere, 2001-2002
Kamu Diplomasisi Kursu, Milli Güvenlik Kurulu, 2002
Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması, İçişleri Bakanlığı 2004
Sınır ve Gümrük İşlemleri, İçişleri Bakanlığı, 2007
Etkin  Kamu  Yönetimi  ve  Etkin  Güvenlik  Hizmet  Sunumu  Konusunda  Yöneticilerin Kapasitesinin Geliştirilmesi, İçişleri Bakanlığı ve İngiltere Büyük Elçiliği, 2006
Avrupa Birliği Proje Yönetimi Kursu, 2006
Kamuda Yönetişim Reformu, İçişleri Bakanlığı, 2006
Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi, Civil Service College, Dış İşleri Bakanlığı, Singapur, 2008
MPA, Masters in Public Administration, Portsmouth University, 2008-2009
Bölgesel Kalkınma, DPT, 2010-2011
Japonya Kırsal Kalkınma Politikaları, Afet Yönetimi ve Kamu Yönetimi Örgütlenmesi, JICA, Japonya, 2012-2013-2014

TEZ, MAKELE VE YAZILARI

Kırsal Kalkınma, Kaymakamlık Tezi
Yeni Kamu Yönetiminin Çeşitli Uygulamaları, İngiltere Ve Türküye Özelinde Bir Farklılık Analizi, Variations of New Public Management;An analysis of divergence with particular reference to United Kingdom and Turkey (MPA, Thesis), İngiltere Yüksek Lisans Tezi
Lojistik Sektörü
Doğu Karadeniz’de Organik Tarım
JICA Örneğinde bir Japonya Değerlendirmesi
Doğu Karadeniz Bölgei İmalat Sanayi Potansiyel